Dopravné stavby

Sme inovatívny líder v odvetví dopravných stavieb. Naše dlhoročné skúsenosti Vám zaručia Vašu spokojnosť. Vykonávame výstavbu miestnych a účelových komunikácií, ciest a diaľnic, mostov, komunikácií pre peších a parkovísk ale aj čerpacích staníc.

V oblasti výstavby a rekonštrukcie ciest je samozrejmosťou:

Pri výkopových prácach je úplnou samozrejmosťou geologický prieskum aby sme dokonale poznali vlastnosti zeminy. Disponujeme rôznymi druhmi rýpadiel, nakladačov, hutniacich strojov a zariadení, pomocou ktorých Vám zabezpečíme kompletnú realizáciu zemných prác.

Pri výstavbe ciest je kanalizácia a odvod vody veľmi podstatným elementom či už z hľadiska bezpečnosti pri prevádzke cesty ale aj pri trvácnosti komunikácie.

Vrstvy prispôsobíme podľa požiadaviek podložia a podľa finálneho využitia plochy – tak, aby cesta, parkovisko alebo chodník vydržali čo najdlhšie.

Kvalita práce

Bez ohľadu na výzvu, ktorú nám predložíte sme odhodlaní prísne dodržiavať termíny. V rámci rozpočtu budeme vyberať čo najkvalitnejšie a najbezpečnejšie spôsoby a postupy výstavby.

Zavolajte nám

+412 944 563 609

Napíšte nám email

info@erigom.sk