Naše činnosti

Postaráme sa o výstavbu, rekonštrukciu a opravy miestnych a účelových komunikácii.

Bližšie informácie

Vykonávame výstavbu špecifických pozemných stavieb - haly, skladiská, garáže ale aj rodinné domy.

Bližšie informácie

Zabezpečujeme komplexné dodávky investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb.

Bližšie informácie

Otvorili sme novú betonáreň, kde ponúkame na predaj asfalt, betón, štrk, piesok a prísady do betónov.

Bližšie informácie

Novootvorená
výrobňa asfaltových zmesí a betonáreň v Trnave.

Pri realizácií naších stavieb vieme zabezpečiť celý výrobný aj technologický proces od výroby materiálov až po finálne zabudovanie.

KONTAKTUJTE NÁS