O nás

busico
O nás

Spoločnosť ERIGOM, s.r.o.

Spoločnosť ERIGOM, s.r.o. sa špecializuje na realizáciu inžinierskych sietí, cestných stavieb a vodohospodárskych stavieb. Samozrejmosťou je vysoká kvalita vykonávaných prác, ústretovosť k investorovi a komunikatívnosť medzi účastníkmi výstavby. Bohaté skúsenosti z doterajších prác pri riadení a realizácii výstavieb vodovodov, kanalizácii, plynovodov a vodohospodárskych objektov a cestných stavieb na úrovni Slovenska, Česka, Poľska, predurčujú kvalitné zázemie spoločnosti pre úspešné zvládnutie náročných stavebných celkov a projektov v oblasti inžinierskych stavieb. Zároveň spĺňame podmienky Slovenskej komory stavebných inžinierov pre spôsobilosť vykonávať činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pre inžinierske a pozemné stavby. Spoločnosť ERIGOM, s.r.o. je tiež vlastníkom certifikátu systému manažérstva STN EN ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14 001:2015 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2015.