VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A PARKOVÍSK

Komplexná výstavba miestnych komunikácií.Spoločnosť ERIGOM, s.r.o. vykonáva výstavbu, rekonštrukciu a opravy miestnych a účelových komunikácii. V oblasti výstavby komunikácii, parkovísk je samozrejmosťou realizácia:

  • zemných a výkopových prác
  • konštrukčných vrstiev
  • dažďovej kanalizácie
  • obrubníkov
  • asfaltových alebo iných finálnych vrstiev

Potrebujete výstavbu komunikácie alebo parkoviska?

KONTAKTUJTE NÁS