VODOVODY

Komplexná stavebná činnosť v oblasti vodovodov.Spoločnosť ERIGOM, s. r. o. zabezpečuje komplexné dodávky investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb:

  • zachytávanie, akumulácia vody
  • čerpacie stanice, diaľkovody, rozvodné vodovodné siete
  • úprava vody rôzneho druhu na pitné a priemyselné účely
  • rekonštrukcia jestvujúcich vodárenských zariadení
  • intenzifikácia úpravní vôd
  • prevádzkové a manipulačné poriadky na všetky vodárenské zariadenia
  • pasporty vodovodných systémov,vodohospodársky dispečing
  • výstavba automatických tlakovacích staníc
  • zabezpečenie domových čerpacích staníc
  • zaškolenie obsluhy príslušných zariadení

Potrebujete zabezpečiť realizáciu vodovodov?

KONTAKTUJTE NÁS