STOKOVÉ KANALIZAČNÉ SYSTÉMY

Komplexná kanalizácia na kľúču.Spoločnosť ERIGOM, s. r. o. zabezpečuje komplexné dodávky investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb::

 • stokové siete jednotnej a delenej sústavy
 • skupinové kanalizačné systémy
 • tlakové a podtlakové kanalizácie
 • čerpacie stanice odpadových vôd
 • povodňové čerpacie stanice
 • dažďové nádrže
 • pasporty stokových systémov
 • prevádzkové a manipulačné poriadky stokových sietí
 • generely stokových sústav
 • kamerový monitoring potrubí
 • tlakové skúšky potrubí, šachiet

Potrebujete realizáciu stokových kanalizačných systémov?

KONTAKTUJTE NÁS