PRETLAKY

Pneumatické pretlaky pod cestou.Spoločnosť ERIGOM, s.r.o. zabezpečuje kompletnú realizáciu pneumatických pretlakov. Pneumatické pretlaky sa využívajú predovšetkým pri výstavbe zemných rozvodov a inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, telekomunikačné siete), ktoré križujú komunikácie, cesty, chodníky, železničné trate a iné trasy. Zemnými raketami je možné pretláčať potrubie do priemeru 200 mm a v maximálnej dĺžke 30 m. Maximálne parametre pneumatického pretlaku sú závislé od geologickej charakteristiky podložia. Pneumatické pretlaky minimalizujú nároky na odstávku využívania komunikácie, ako aj nutnosť dočasného poškodenia a následnej opravy.

Potrebujete zabezpečiť pretlaky?

KONTAKTUJTE NÁS