PLYNOVODY

Komplexná výstavba plynovodu.Spoločnosť ERIGOM, s. r. o. zabezpečuje komplexné dodávky investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb:

  • úvodné poradenstvo
  • štúdia realizovateľnosti
  • komunikácia s prevádzkovateľom distribučnej siete – žiadosť o pripojenie
  • projektová dokumentácia
  • inžinierska činnosť spojená s vydaním Stavebného povolenia
  • realizácia
  • predpísané skúšky, revízie
  • inžinierska činnosť spojená s vydaním Kolaudačného rozhodnutia pripojenie na distribučnú sieť a uvedenie zariadenia do prevádzky

Potrebujete kompletnú realizáciu plynovodu?

KONTAKTUJTE NÁS