KONTAKT

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

ERIGOM, s.r.o.

0944 563 609
info@erigom.sk
Martina Granca 13
841 02 Bratislava

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

DIČ: 2022790484
IČO: 44645449
IČ DPH: SK2022790484

Platca DPH

BANKOVÉ SPOJENIE

Účet 2770892059/0200
Banka VÚB, a.s.
SWIFT SUBASKBX
IBAN SK32 0200 0000 00027 7089 2059